Новини

„ДИНИ ОТС“ ООД започна изпълнението договор по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

DINI OTC

От 03.07.2023 г. „ДИНИ ОТС“ ООД започна изпълнението договор по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дейностите по проекта ще изпълняват в базите на фирмата във Варна и София.

Одобреният за финансиране проект е на обща стойност от 20 000 лева.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е: 20 000 лева.

Предстоящи дейности по проекта са избор на изпълнител за въвеждане на CRM система за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси за управление на взаимоотношенията с клиенти.