Електронни везни

Omron Healthcare

Световен пазарен лидер при апаратите за кръвно налягане.

Omron Healthcare предлага широк спектър от здравни и медицински продукти за лична и професионална употреба. Компанията е световен пазарен лидер при апаратите за кръвно налягане с повече от 50% световен пазарен дял и с над 4 000 служители. До септември 2009 г., 100 000 000 апарата за артериално налягане OMRON се използват по целия свят. Главния офис на фирмата се намира в Киото, Япония.

7

 

HN289

Електронна везна

• Предлага се в няколко цвята цена към краен клиент:
• Измерва в различни мерни единици(KG/ST/LB)
• Автоматично изключване
• Сменяема батерия
• Обхват на теглене 5-150кг
• Наличен в четири цвята

BF 511

Електронна везна

• Измерва процента телесни мазнини и класификация (от 6 до 80 г.)
• Измерване и класификация на междуорганните мазнини (от
18 до 80 г.)
• Измерване и класификация на Индекса на телесна маса (ВМІ)
от 6 до 80 г.
• Измерване процента скелетна мускулатура (от 6 до 80 г.) и
класифика- ция (от 18 до 80 г.)
• Калкулация нивата на остатъчния метаболизъм (в kcal) (от 6 до 80 г.)
• Измерва тегло до 150 кг
• Графично изображение на телесните мазнини в %, междуор-
ганните мазнини (скала от 0 до 30), скелетна мускулатура в % и
Индекс на телесна маса (-/0/+/++)
• Възможност за запаметяване данните на 4 потребители

BF 511

Електронна везна

• Измерва процента телесни мазнини и класификация (от 6 до 80 г.)
• Измерване и класификация на междуорганните мазнини (от
18 до 80 г.)
• Измерване и класификация на Индекса на телесна маса (ВМІ)
от 6 до 80 г.
• Измерване процента скелетна мускулатура (от 6 до 80 г.) и
класифика- ция (от 18 до 80 г.)
• Калкулация нивата на остатъчния метаболизъм (в kcal) (от 6 до 80 г.)
• Измерва тегло до 150 кг
• Графично изображение на телесните мазнини в %, междуор-
ганните мазнини (скала от 0 до 30), скелетна мускулатура в % и
Индекс на телесна маса (-/0/+/++)
• Възможност за запаметяване данните на 4 потребители