Апарати за измерване на кръвно налягане над лакътя

Апарат за измерване на кръвно налягане RS2

• Памет 30 измервания
• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия)
• Индикатор за правилно поставен маншет

Апарат за измерване на кръвно налягане RS3

• Памет 60 измервания (с час и дата)
• Скала за ниво на кръвното налягане
• Голям Дисплей
• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия)
• Индикатор за правилно поставен маншет
• Функция за осредняване на последните 3 измервания

Апарат за измерване на кръвно налягане RS3

• Памет 60 измервания (с час и дата)
• Скала за ниво на кръвното налягане
• Голям Дисплей
• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия)
• Индикатор за правилно поставен маншет
• Функция за осредняване на последните 3 измервания

Апарат за измерване на кръвно налягане RS6

• Най-тънкия от серията
• Функция за осредняване на последните 3 измервания
• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия)
• Голям Дисплей
• Индикатор за правилно поставен маншет
• Индикатор за хипертония
• Изключително тих