Апарати за измерване на кръвно налягане над лакътя

Апарат за измерване на кръвно M1

Полуавтоматичен

• Лек и компактен
• Индикатор за хипертония
• Памет 14 измервания

Апарат за измерване на кръвно M1 Compact

Полуавтоматичен

• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия)

• Индикатор за хипертония

• Памет 14 измервания

• Маншет с размер 22-32 см

Апарат за измерване на кръвно M1 Compact

Полуавтоматичен

• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия)

• Индикатор за хипертония

• Памет 14 измервания

• Маншет с размер 22-32 см

Апарат за измерване на кръвно M10 IT

• USB връзка с компютър
• Връзка с онлайн здравната платформа на OMRON
• Правилно измерване на 360°
• Твърд маншет от ново поколение(Intelli Wrap) 22-42 см
• Памет 2х90 измервания( с час и дата)
• Индикатор за правилно поставен маншет
• Индикатор за движение на тялото
• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия)
• Открива сутрешна хипертония
• Функция за 3 последователни измервания
• Функция за осредняване на последните 3 измервания
• Функция за осредняване на сутрешните и вечерните
измервания