RS2

Апаратът на който можете да разчитате.

Вече можете да бъдете сигурни, че сте направили точно измерване с усъвършенстваната аналитична технология на RS2. Апаратът автоматично показва средната стойност до последните 3 отчитания, снети за период от 10 минути. Друг датчик подчертава също така всяко движение (което може да обезсили показанията), за да се гарантира точността на всеки отделен резултат. Всичко това ви дава изключително ниво на точност за китката.

  • Памет 30 измервания
  • Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия)
  • Индикатор за правилно поставен маншет
Маншет за апарат за кръвно

Намалете грешките!

На пръв поглед поставянето на маншета е „лесно“.

Всъщност, изследване на OMRON показва, че един от всеки трима души неправилно измерва кръвното си налягане поради неправилно поставен маншет.3

ИМА ЗНАЧЕНИЕ КАК ИЗПОЛЗВАТЕ МАШЕТА

Неправилното използване на маншета се счита за важна причина за неточно измерване на кръвното налягане.

Грешки дължащи се на позициониране на маншета са в основата на създадения маншет с интелигентно увиване на OMRON.