Контрол на теглото

Дигиталните везни на OMRON позволяват да измервате и записвате телесното си тегло, за да следите как напредвате към целта си. Ако искате по-пълна картина за състоянието на тялото си, отколкото просто тегло, тогава уредът за състав на тялото е безценен. При редовно използване изчислява и записва как тялото ви се променя, като ви гарантира, че не губите телесната мускулатура, когато губите телесни мазнини.

Често задавани въпроси

OMRON предлага три вида апарати за измерване състава на тялото в продуктовото си портфолио. Един от видовете е за измерване на горната част на тялото (от ръка до ръка); друг измерва долната част на тялото (от стъпало до стъпало) и един вид, който измерва стойности за състава на цялото тяло (използвайки ръцете и краката).

И трите вида дават точна картина на телесните мазнини, както и на индекса на телесната маса (ИТМ). Възможните различия между трите са минимални, ако се сравнят в даден момент. Имайте предвид, че както при всяка процедура за мониторинг, дали е измерване на кръвно налягане, температура или състав на тялото – спазването на последователност (т.е. време на деня) е най-важният фактор.

Да, можете да използвате апарат за измерване състава на тялото, ако сте бременна за да следите теглото си. Но тъй като апаратите за измерване състава на тялото използват електрическата проводимост на меките тъкани на човешкото тяло, тази проводимост (и по този начин изчислените проценти мазнини) може да се повлияе от голямото количество течност, която жената носи по време на бременността. На второ място, тъй като теглото на бременната жена също е значително по-високо от нормалното, това може да повлияе и на крайната оценка на съдържанието на мазнини в тялото й.

Трябва да се отчитат три фактора. Единият е точността на екрана, втория – точността на изчислението при измерване (процент телесни мазнини), и накрая как се използва апарата (време на деня, физическо състояние и т.н.). Точността на измерените стойности обикновено е 0,1%. Точността на измерването варира от модел до модел между +/- 3,5 и 4,1% въз основа на стандартната грешка при оценката (SEE). Според нея, 68% от измерванията за различните потребители са с точност до +/- 3,5 до 4,1% (в зависимост от модела), спрямо процента телесни мазнини. Индексът на телесната маса (ИТМ) предоставя само груба ориентировъчна стойност и се оспорва, тъй като не взема предвид подрастващи и израстващи, или съставът на телесното тегло по отношение на мастната и мускулната тъкан, които се различават при отделните индивиди. ИТМ използва много проста формула за изчисляване на стойността: тегло, разделено на квадрата на височината (кг / м2).

Апаратите за измерване състава на тялото на OMRON подават през тялото много слаб променлив ток (50 kHz, 0.5 mA [милиамп.]). Това е абсолютно безопасно, но за потребители на електронни медицински уреди и импланти (пейсмейкъри, електрокардиограми и т.н.) може да доведе до смущения. Съветваме тази група хора да не използва апарати за измерване състава на тялото.

Препоръчваме да правите измерванията си сутрин преди да тренирате, да ядете, да пиете или да си вземете душ. Това ще ви даде възможност да следите тенденции и да имате данни за сравнение от всеки ден. Имайте предвид, че по време на деня водните нива в тялото имат тенденция да намаляват. Това влияе на различните методи за измерване. Методът „ръка към ръка“ дава все по-високи нива на мазнини в хода на деня.

Това е мярка за оценка на теглото на човек. Тъй като наднорменото тегло е нарастващ глобален проблем, индексът на телесната маса се използва, за да отбележи свързаните с него рискове. Въпреки това, ИТМ предоставя само груба ориентировъчна стойност и се оспорва, тъй като не взема предвид подрастващи и израстващи, или съставът на телесното тегло по отношение на мастната и мускулната тъкан, които се различават при отделните индивиди.

Формулата за преценка на апарата се основава на голямо проучване само на „нормални“ мускулни субекти. Практикуващите бодибилдинг са изключени от това (валидиращо) изследване, тъй като, поради различния състав на телата на практикуващите бодибилдинг, процента мазнини не е надежден.

На второ място, апаратите за измерване състава на тялото на OMRON оценят процента телесни мазнини на базата на редица параметри:

  • Електрически импеданс (измерен от апарата);
  • Височина на човека (въвеждана от потребителя);
  • Тегло на човека (въвеждано от потребителя);
  • Възраст на човека (въведена от потребителя), и
  • Пол (въведен от потребителя).

Ако практикуващите бодибилдинг измерват мазнините си по метода BIA (Bio-Impedance Analysis – биоимпедансен анализ), при голямото им количество мускулна тъкан и ниско съдържание на вода, измереният импеданс ще бъде относително нисък и вероятно нестабилен. Освен това телесната тежест също допринася значително за изчисленията, а телесното тегло е относително високо при практикуващите бодибилдинг, крайния процент измерени мазнини ще бъде твърде нисък и нестабилен и затова – непредвидим.

Всеки апарат за измерване състава на тялото, базиран на принципа BIA (Bio Impedance Analysis – биоимпедансен анализ), подава слаб електрически ток през тялото. Този електрически ток не може да бъде усетен от човек, но сърдечният пейсмейкър може да улови сигнала и да стане непредсказуем.

Апаратите за измерване състава на тялото на OMRON използват биоелектричен импеданс. Биоелектричният импеданс (BI) се счита за един от най-точните и достъпни методи за скрининг на телесните мазнини. Мускулите, кръвоносните съдове и костите са телесни тъкани с високо съдържание на вода, които са силно електропроводими. Телесна мазнина е тъкан, която е с ниска електрическа проводимост. Апаратът за измерване състава на тялото подава изключително слаб електрически ток (0.5mA) през тялото ви, за да определи количеството мастна тъкан. Слабото електрическо напрежение не се усеща при работа с апарата за измерване състава на тялото. Процентът телесни мазнини се изчислява по формула, която включва пет фактора: електрическо съпротивление, височина, тегло, възраст и пол.

Висцерална мазнина е мастна тъкан, която обвива вътрешните органи Твърде високи стойности висцерална мазнина се свързват тясно с повишени нива на мазнините в кръвта, което може да доведе до често срещани заболявания като хиперлипидемия и диабет, нарушаващи способността на инсулина да прехвърля енергия от кръвта и да я използва в клетките. За да се предотвратят или подобрят условията при обикновени заболявания, е важно да намалим нивата на висцералните мазнини до приемливи. Хората с високо съдържание на висцерални мазнини често са с големи стомаси. Това обаче не винаги е така и високите висцерални нива на мазнините могат да доведат до метаболитно затлъстяване. Метаболитното затлъстяване (висцерално затлъстяване с нормално тегло) представлява нива на мазнините, които са по-високи от средните, дори ако теглото на дадено лице е по-голямо или по-малко от стандартното.