BF511
Разширен поглед – доказана точност

Нашият BF511 е най-изчерпателният апарат за състав на тялото, който предлага разширен поглед върху телесната и висцерална мазнина, ниво на скелетната мускулатура, вашият ИТМ и метаболизъм в покой. Той е клинично валидиран * и класифициран като медицинско изделие

*Точност на биоелектричния импеданс при потребителските устройства за измерване състава на тялото – Факти за затлъстяването 20

Продуктов код: HBF-508-E

Съвременен поглед към състава на тялото ви

Получете пълна картина за състава на тялото ви, включваща телесна мазнина, висцерална мазнина и ИТМ. Клинично валидиран, този уред дава резултати с висока точност, така че можете да следите напредъка си ден след ден.

weight_management-min