Omron VIVA
Повлияй на бъдещето на своето сърце!

Нашият Omron VIVA е най-изчерпателният апарат за състав на тялото, който предлага разширен поглед върху телесната и висцерална мазнина, ниво на скелетната мускулатура, вашият ИТМ и метаболизъм в покой. Той е клинично валидиран * и класифициран като медицинско изделие

*Точност на биоелектричния импеданс при потребителските устройства за измерване състава на тялото – Факти за затлъстяването 20

Продуктов код: HBF-222T-EBK

  • BLUETOOTH връзка с вашето мобилно устройство посредством приложението OMRON CONNECT
  • OMRON CONNECT е наличен в GOOGLE PLAY и APPLE APP STORE
  • Измерва процента телесни мазнини и класификация
  • Измерване и класификация на междуорганните мазнини
  • Измерване и класификация на Индекса на телесна маса
  • Измерване процента скелетна мускулатура и класификация
  • Калкулация нивата на остатъчния метаболизъм (в kcal)
  • Измерва тегло до 150 кг
  • Графично изображение на телесните мазнини в %, междуорганните мазнини (скала от 0 до 30), скелетна мускулатура в % и Индекс на телесна маса (-/0/+/++)
  • Възможност за запаметяване данните на 4 потребители
weight_management-min