Peak Flow Meter PFM20 Пневмотахометър
Уред за измерване на издишвания въздушен поток

Практичен, личен уред за точно измерване на издишвания въздушен поток в L/мин. Peak Flow Meter (PFM20) позволява прецизно определяне на необходимата терапия от лекаря и е лесен за ползване от пациента. Цветните маркери (червен/жълт/зелен) улесняват наблюдението на състоянието на бронхиалната обструкция, при наличие на ХОББ например. Измерванията на издишвания въздушен поток са част от програмите за третиране на астма.