Диагностика

Тестовете TERMAX са разработени съвместно с експерти, за да гарантират максимално висока сигурност и точност на съответния анализ.