TERMAX бърз антигенен тест за COVID-19 (SARS-CoV-2)
Проба: слюнка

TERMAX бърз антигенен тест представлява бърз имунохроматографски анализ за качествено откриване на SARS-CoV-2 антиген в човешки орален секрет (слюнка). Откриването се основава на моноклонални антитела, специфични за нуклеокапсидния (N) протеин на SARS-CoV-2. Тестът е предназначен за бърза диференциална диагностика на COVID-19 инфекция.

Изследването определя наличие на вирусни антигени в оралния секрет (слюнка) на човек.

Изследването определя наличие на вирусни антигени в носоглътката на човек.

Предназначен за in vitro диагностика. Отчита резултата в рамките на 20-30 минути.

Препоръчва се изследване с бърз антигенен тест TERMAX да се направи, когато:

  • При наличие на данни за инфекция – характерни симптоми
  • За изследване след вероятен контакт с болен от COVID-19;
  • Изследване на служители, които желаят да се завърнат на работа по безопасен начин след отпуск или работа от дома
  • След пътуване в чужбина или район с висок процент на заразени

Положителният тест показва наличие на някой от антигените на вируса в човешката слюнка. Това предполага, че с много голяма вероятност пациентът се е срещал с вируса, който го е инфектирал и се е размножил. Положителният резултат предполага текуща инфекция.

Положителният резултат изисква потвърждаване с друг метод, както и консултация с общопрактикуващия Ви лекар или друг специалист.

Отрицателният резултат от теста не може да изключи скорошна инфекция, но с голяма вероятност я отхвърля. Отрицателен резултат може да се появи, ако количеството коронавирус, присъстващо в пробата, е под границите на откриване на анализа или не присъства по време на стадия на заболяване, в който се събира проба. Отрицателният резултат от теста не може да изключи скорошна инфекция.

Чувствителност на теста

Диагностична чувствителност: 95.57%
Диагностична специфичност: 99.26%

Съдържание на комплекта:

  • Тест-касета
  • Екстракционен реагент
  • Екстракционен сет (епруветка и фуния)
  • Листовка

Резултатът трябва да се анализира от лекуващия лекар или друг специалист, като тестът е само помощно средство при диагностициране на инфекция SARSCOV-2, наред с клиничната картина, история за контакт с болен/заразоносител и тестове за потвърждаване на текуща инфекция.

ЕАН: 3800213941797