Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че от октомври 2018, DINI OTC е официален и ексклузивен партньор на марката OMRON за България. Компанията е с над 20 годишен опит във вноса и дистрибуцията на висококачествени и иновативни продукти, които подобряват здравето и качеството на живот на пациентите.

Основна цел

на компанията е налагане на нов стандарт за работа в бранда OMRON. Предлагане на продукти без аналог на българския пазар. Превенция и информираност на медицински специалисти и пациенти за основните болести на нашето съвремие.

Omron Healthcare

предоставя клинично доказано медицинско оборудване с богато продуктово портфолио. Което включва апарати за измерване на кръвно налягане, инхалатори, дигитални термометри и други продукти за здравето. Основната цел Omron Healthcare е подобряване качеството на живот на пациентите по целия свят. Продуктите са висококачествени и надеждни, както за употреба в домашни условия, така и за професионална употреба. Над 75% от лекарите по света се доверяват и препоръчват клинично валидираните продукти на Omron.

Здравето и превенцията на пациентите са най-важни за нас.

Това е и нашата основна социална отговорност. Затова OMRON създава глобални социални инициативи. Going Zero е информационна кампания, която цели да сведе до минимум сърдечните удари и инсултите. Ние от DINI OTC ще развиваме и популяризираме глобалните каузи на територията на България. Така все повече хора ще подобрят здравето си и качеството на живот. Днес сме участник и в инициативата на Юнеско за насърчаване на социалната ангажираност на лекарите в кампанията „По волята на Хипократ“. Създадохме OMRON Academy, която има за цел да подобри продуктовите знания и компетенции на медицинските специалисти в цяла България. Фокусираме се върху събития, които да запознават лекари, фармацевти и пациенти с основните рискови фактори на сърдечно съдовите заболявания. Мониторинга на ефикасността на медицинското лечение. Очаквайте от нас и лансирането на много нови и иновативни продукти. Целта им ще е да предотвратят, лекуват и управляват заболяванията на нашето съвремие, за да подобрят качестовто на живот на пациентите.

Омрон България

С уважение:
Димитър Георгиев
/Изпълнителен директор/
DINI OTC ltd

“Да помогне за реализиране на здравословен и комфортен живот за хората по света”

Днес повече от 85години след създаването си в Омро Киото, OMRON продължава да се води от мисията си, следваща философията на основателя Казума Татеши. Основна цел OMRON Healthcare е подобряване качеството на живот на пациентите по целият свят. При разработването на медицинската техника инженерите са водени от три думи „уникални“, „хуманни“ и „иновативни“. Чрез основните сензорни технологии и иновации Omron Healthcare предоставя на хората възможност да знаят и да влияят върху собствената си здравна информация. Компанията отваря вратата на нова епоха за проактивно управление на здравето и води в развитието на иновации. OMRON е пионер в проектирането на здравното обслужване на утрешния ден чрез свързване на индивидуалните здравни данни с професионална медицинска помощ. OMRON разширява обхвата на възможностите за мониторинг на здравето чрез прилагане на сензорни технологии към различни ежедневни и медицински нужди. Като създава иновативни продукти и услуги въз основа на богатството си от знания. Продуктите, предлагани от OMRON Healthcare са висококачествени и надеждни, както за употреба в домашни условия, така и за професионална употреба. В резултат на това и над 75% от лекарите по света се доверяват и препоръчват клинично валидираните продукти на OMRON Healthcare.

OMRON е глобална компания с дълга история, традиции и стандарти, която следва да бъде представяна по света по най- добрия начин.

От октомври 2018 година, DINI ОТС е официален и ексклузивен дистрибутор на OMRON Healthcare за България. DINI OTC е с над 20 годишен опит във вноса и дистрибуцията на висококачествени и иновативни продукти, които подобряват здравето и качеството на живот на пациентите. Основна цел на компанията е да създаде и наложи нов стандарт за бранд OMRON в България, чред представянето на технологии без аналог. Превенция и информираност на медицински специалисти и пациенти за социално значимите заболявания на нашето съвремие.

DINI OTC

предоставя клинично валидирано медицинско оборудване от богатото портфолио на OMRON Healthcare. То включва апарати за измерване на кръвно налягане, инхалатори, дигитални термометри и други иновативни продукти за здравето.

Екипът на DINI OTC се ангажира да налага мисията и ценностите на глобалния бранд OMRON. Предлагайки продуктите на марката и реализирайки световните социални каузи на територията на България. За да постигнем целите и да достигнем до повече хора, които да подобрят здравето и качеството си на живот през 2020 година:

  • Стартирахме проект OMRON Academy за фармацевтите и клиентите на аптеките
  • Представяне на територията на България на глобална кауза на OMRON Healthcare – Going For Zero
  • Популяризация на основните за OMRON Healthcare категории. Апарати за кръвно налягане, респираторна терапия, управление на болката, мениджмънт на теглото, проследяване на температурата.
  • Повишаване на важността и значението на домашния скрининг сред обществото
  • Повишаване качеството на живот на хората в планирани кампании. Даващи насоки, практически знания и умения за боравене с медицински продукти за домашна употреба

Омрон България