Новини

OMRON М7 INTELLI IT AFIB

OMRON М7 INTELLI IT AFIB

Посрещаме 2020 година с всички ексклузивни технологии в един продукт на OMRON. Апарат за кръвно даващ възможност за изключително прецизен контрол на кръвното налягане и превенция на сърдечно-съдови инциденти в домашни условия.

Представете си свят, където   е най-голямото число от всички. Нула инфаркти. Нула инсулти.

Сърдечно-съдовите заболявания като инфаркт, както и цереброваскуларни събития като мозъчен инсулт или мозъчен кръвоизлив. Се считат за основна причина за смърт в региона на Европа, Африка и Източното Средиземноморие (ЕМЕА). Предполага се, че са отговорни за над 6.5 милиона смъртни случая (WHO Global Health Info, Statistics Reports, 2013) годишно в региона на ЕМЕА.
Дори когато тези събития не водят до смърт, пациентите често получат усложнения. Водещи до значително понижаване на качеството на живот, като различна степен на инвадилизация.

Основни рискови фактори за мозъчните и сърдечно-съдовите събития са хипертонията и предсърдното мъждене. Понастоящем броят на хората на възраст 25 години и повече в региона на ЕМЕА, диагностицирани с високо кръвно налягане е около 600 милиона души. С други думи, 40-46% от хората са изложени на риск от развитие на мозъчни и сърдечно-съдови събития. (WHO Global Health Info, статистически доклади, 2011 г.).

Без подходящи мерки се очаква смъртността, дължаща се на хипертония, да се повиши още повече през следващите години. СЗО прогнозира, че ако тенденцията продължи. Броят на свързаните с хипертония смъртни случаи ще бъде два пъти по-голям от смъртните случаи, причинени от рак до 2030 г. и ще продължи да бъде водеща причина за смърт.

Вече над 85 години мисията на Omron Healthcare е да „съдейства за реализирането на здравословен и комфортен живот на хората по целия свят“.

Omron Healthcare популяризира идеята за мониторинг на артериалното налягане у дома във времена, когато артериалното налягане може да бъде измерено само в медицинско учреждение. Оттогава измерването на артериалното налягане в домашни условия е надграждаща и развиваща се практика. Която има все по-голямо значение за диагностицирането и лечението на хипертония и за превенция на сърдечно-съдови инциденти.

Въпреки това, мозъчните и сърдечно-съдовите събития, причинени от високото кръвно налягане, все още оказват голямо влияние върху продължителността на живот.

За да бъде редуцирана черната статистика е необходимо редовно наблюдение на артериалното налягане с монитори, които са достатъчно точни и надеждни при домашна употреба. Omron Healthcare фокусира своите усилия в създаването и усъвършенстването на нови технологии, с които да бъде подобрено качеството на живот на хората по света.

В началото на новата 2020 година Omron Healthcare представя на световния пазар иновация. Въвеждането на всички ексклузивни технологии в един продукт за домашен контрол на артериалното налягане и превенция на сърдечно – съдови инциденти – OMRON M7 INTELLI IT AFIB.

omron 7 IT AFIB апарат за измерване на кръвно налягане

OMRON М7 INTELLI IT AFIB, премиум апарат за кръвно налягане

Това е апарат за кръвно налягане създаден за прецизен контрол на нивото на артериално налягане в домашни условия. Технологията Intelli Sense отчита индивидуалните характеристики на пациента. А уникалната технология на твърдия Intelli Wrap 360 градусов маншет, свежда до нула грешките, свързани с поставянето на маншета. Така Omron Healthcare гарантират точност на измерванията в домашни условия сравнима с тези в лекарския кабинет. Точните измервания подобряват мониторинга на артериалната хипертония и повишават успеваемостта на терапиите. Чрез иновативната технология AFIB в хода на измерване на артериално налягане. Апаратът разпознава и дефинира аритмията Предсърдно мъждене, основен риксов фактор за инсулт .

При проведената клинична валидация на OMRON М7 INTELLI IT AFIB е постигната точност над 96,5% при дефиниране на аритмия предсърдно мъждене. Която е отговорна за повишаване на риска от инфаркт и инсулт над 5 пъти. https://www.jstage.jst.go.jp/article/circj/83/12/83_CJ-19-0349/_article