Крачкомер Walking style One 2.0
Отчитайте всака направена крачка!

Проследяването на крачките ви вече е по-лесно. Крачкомер Walking style One 2.0 е тънък само на 3.8 мм и е може да се носи на бедрото, в джоба ви или дори в чантата, за да брои ежеседмичното ходене. Триизмерната електронна сензорна технология гарантира най-точния начин на измерване на OMRON. Достигнете целта от 10 000 крачки на ден и наблюдавайте напредъка си!

Продуктов код: HJ-320-E

  • 3D Акселерометър
  • Притежава часовник
  • Прецизно отчитане на всяка стъпка
  • Измерва изминатата дистанция в километри или в мили
  • Измерва изминатата дистанция и в крачки
  • Стойка тип “holder”
  • Функция „Дневна цел”-По подразбиране дневната цел е 10 000 крачки