Апарати за кръвно налягане

Апаратите за кръвно налягане на OMRON служат за следене на хипертонията, която е основния рисков фактор за инсулт. Нашите апарати са изключително точни при следене на хипертонията, но също така и при установяване на неравномерен пулс. Независимо дали търсите апарат за бицепса или за китката – имаме правилното решение за вас.

M1

Често задавани въпроси

Избършете корпуса на апарата с мека суха кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати и не потапяйте апарата или някой от компонентите му във вода. Маншетът може да се почиства с мека навлажнена кърпа с мек сапун.

Много, но не всички, апарати за кръвно налягане OMRON могат да използват малък маншет (17 – 22 см). Преди да закупите малък маншет, проверете отново таблицата по-долу, за да се уверите, че апаратът ви може да поддържа този маншет. Следващата стъпка е да измерите бицепса, за да се уверите, че е подходяща за малък маншет.

За да определите размера на ръката си, използвайте измервателна лента, като я поставите между лакътя и рамото около периферията на бицепса. Увийте лентата равномерно около ръката си. Не стягайте лентата здраво. Отбележете точното измерване в сантиметри.

За допълнителна информация, направете справка в Ръководството за употреба на вашия апарат.

Апаратите за кръвно налягане OMRON не са предназначени за употреба по време на тренировки или упражнения. Препоръчваме Ви да избягвате да се храните, пушите и упражнявате физически поне 30 минути, преди да направите измерване.

Обикновено се препоръчва апаратът да се проверява на всеки две години, за да си гарантирате правилна работа и точност. Дистрибуторът на OMRON за вашата страна ще разполага със специализирано оборудване за тестване, както и с обучени техници за тази услуга. Местния ви търговец на дребно на OMRON може да ви съдейства при организирането на тази услуга. Моля, имайте предвид, че тази услуга не се предоставя безплатно и ще бъде заплатена от вас.

Те са изключително точни, при условие, че са правилно калибрирани и клинично валидирани. Повечето апарати за кръвно налягане на OMRON са клинично валидирани от независими лекари по предварително определен протокол. Това означава, че можете да сте медицински сигурни за точността на измерванията от апарат за кръвно налягане с това валидиране.

Препоръчваме да поставяте маншета, като следвате следните указания.

Малък, среден, голям или широк маншет:

1. Отстранете плътно прилепналите дрехи от лявата ръка.
2. Седнете на стол с крака стъпили на пода.
3. Прокарайте лявата си ръка през маншета. Дъното на маншета трябва да бъде около 1 – 2 см над лакътя (дебелината на показалец или среден пръст). Нагласете маншета около ръката си така, че тръбичката да се спуска в центъра на ръката ви в права линия със средния ви пръст (дланта ви да е отворена и обърната нагоре).
4. Закрепете маншета около ръката си, като затегнете лентите му. Издърпайте маншета така, че горните и долните ръбове да се затягат равномерно около ръката ви.
5. Маншетът трябва да е здраво закрепен, но не прекалено стегнат – достатъчно, за да е трудно да плъзнете два пръста под него. Това пространство е наложително за точното измерване. Дигиталните апарати за кръвно налягане на OMRON използват осцилометричен метод за измерване на кръвното налягане, който установява движението на кръвта през брахиалната ви артерия и преобразува това движение в цифрово изражение.
6. Отпуснете ръката си и поставете лакът на масата, така че маншетът да е на същото ниво като сърцето ви. Обърнете дланта си нагоре.
7. Проверете да няма прегъване по въздушния джоб. Внимавайте да не застъпите с лакътя си въздушната тръба когато измервате кръвното си налягане.
8. Натиснете бутона “O / I START” или “START”, за да започнете измерване на кръвното налягане.

За допълнителна информация, направете справка в Ръководството за употреба на вашия апарат.

Удобен маншет / интелигентен маншет за увиване:

1. Отстранете плътно прилепналите дрехи от лявата ръка.
2. Седнете на стол като краката ви са на пода и поставете ръката си на масата, така че маншетът да е на същото ниво като сърцето ви.
3. Прокарайте маншета през долната част на лявата ви ръка, така че стягащите ленти да висят и плъзнете маншета до бицепса.
4. Обърнете дланта си нагоре.
5. Изравнете средата на зелената лента (ранна версия на Комфортния маншет) или синята линия (настояща версия) на маншета, като вътрешността на рамото е подравнено по средния пръст.
6. Тръбата на маншета трябва да се движи надолу по средата на ръката подравнена със средния пръст.
7. Дъното на маншета трябва да бъде около 1 – 2 см над лакътя (дебелината на показалец или среден пръст).
8. Закрепете маншета около ръката си, като затегнете лентите му.
9. Маншетът трябва да е здраво закрепен, но не прекалено стегнат – достатъчно, за да е трудно да плъзнете два пръста под него. Това разстояние е задължително за точни резултати, тъй като дигиталните апарати за кръвно налягане на OMRON използват осцилометричен метод за измерване на кръвното налягане, който установява движението на кръвта през брахиалната ви артерия и преобразува това движение в цифрово изражение.
10. Отпуснете ръката си и поставете лакът на масата, така че маншетът да е на същото ниво като сърцето ви. Обърнете дланта си нагоре.
11. Проверете да няма прегъване по въздушния джоб. Внимавайте да не застъпите с лакътя си въздушната тръба когато измервате кръвното си налягане.
12. Натиснете бутона “O / I START” или “START”, за да започнете измерване на кръвното налягане.

За допълнителна информация, направете справка в Ръководството за употреба на вашия апарат.

Цифровите апарати измерват кръвното налягане чрез осцилометричен метод, а не чрез аускултация.

При аускулацията използвания обикновено метод от здравните специалисти има комбинация от стетоскоп и ръчен маншет, като той се използва за отчитане на кръвното налягане чрез слушане на звуци, които съответстват на систолично и диастолично кръвно налягане (наричани звуци на Корокотков). За да получите точни стойности на кръвно налягане, използвайки този метод, е необходимо специално обучение и практика.

Осцилометричната технология измерва вибрациите на кръвта, преминаваща през артериите и превръща това движение в цифрови показания.

Апаратите за кръвно налягане на OMRON използват осцилометричния метод за измерване на кръвното налягане. Осцилометричният апарат не изисква стетоскоп, като по този начин е създаено устройство, което се използва лесно.

И двата апарата трябва да отговарят на едни и същи строги спецификации за точност. Налягане: +/- 3 mm Hg (милиметра живак), Пулс: +/- 5% от показанията на дисплея. Тези стойности отговарят или надвишават разпоредбите на Директива 93/42 / ЕИО на ЕС (Директивата за медицинските изделия) и Европейски стандарт EN1060, Неинвазивни сфигманометри Част 1: Общи изисквания и част 3: Допълнителни изисквания към електромеханичните системи за измерване на кръвното налягане.

Изборът на това какъв апарат ще се използва касае основно удобството. Някои хора смятат, че компактността на апарата за кръвно налягане на китката е за предпочитане, особено ако човек пътува. Други предпочитат по-големите бутони и дисплея на апаратите за кръвно налягане на бицепса (по-лесни за използване и четене).

За повечето модели гаранционното покритие за маншета за ръка или за китка е една година от датата на покупката. Маншетът ще трябва периодично да се подменя през целия живот на апарата. При закупуване на сменяем маншет за ръка, моля, измерете преди това обиколката на ръката си, за да закупите правилния размер маншет.

За допълнителна информация, направете справка в Гаранционната карта в кутията на вашия апарат.

Има няколко причини, поради които може да имате непоследователни показания. Съществуват много фактори, които могат да причинят различия в стойностите на измерването на кръвното налягане, например – последни дейности или дори времето в денонощието могат да променят показанията.

Освен това техниката на потребителя е много важна за надеждните резултати от измерването. По-долу изброяваме някои от често срещаните причини, поради които може да получите различни или неточни показания:

Размер на маншета
Когато използвате апарата за кръвно налягане е много важно да работите с подходящ размер маншет за ръката си за да получите точни резултати от измерването. За да определите подходящия размер на маншета, трябва да измерите обиколката на ръката си. Периодично измервайте размера на ръката си. Това е особено важно, ако сте измерили граничен размер на ръката, или сте наддали или смъкнали тегло.
Важно е да се уверите, че ръчния маншет, който използвате с апарата ви е правилния размер за вас. Ако използвате неправилен маншет, резултатът може да бъде неточни показания и / или маншетът да бъде повреден (въздушен мехур).
За да определите размера на ръката си, използвайте измервателна лента, като я поставите между лакътя и рамото около периферията на бицепса. Увийте лентата равномерно около ръката си. Не стягайте лентата здраво. Отбележете точното измерване в сантиметри.

Поставяне на маншета
1. Прокарайте лявата си ръка през маншета. Дъното на маншета трябва да бъде около 1 – 2 см над лакътя (дебелината на показалец или среден пръст). Нагласете маншета около ръката си така, че тръбичката да се спуска в центъра на ръката ви в права линия със средния ви пръст.
2. Закрепете маншета около ръката си, като затегнете лентите му. Издърпайте маншета така, че горните и долните ръбове да се затягат равномерно около ръката ви.
3. Маншетът трябва да е здраво закрепен, но не прекалено стегнат – достатъчно, за да е трудно да плъзнете два пръста под него. Това разстояние е задължително за точни резултати, тъй като дигиталните апарати за кръвно налягане на OMRON използват осцилометричен метод за измерване на кръвното налягане, който установява движението на кръвта през брахиалната ви артерия и преобразува това движение в цифрово изражение.

Преди да правите измервания
Избягвайте да се храните, да пиете алкохол, да пушите, да се упражнявате и къпете поне 30 минути и починете добре 15 минути преди да започнете измерването. Избягвайте измерване по време на стрес. Извършете измерването на тихо място.

Позиция на тялото
Седнете на стол с крака стъпили на пода. Поставете ръката си на масата с дланта нагоре. Маншетът трябва да е на нивото на сърцето ви. Не говорете и не се движете по време на измерването.
За допълнителна информация, направете справка в Ръководството за употреба на вашия апарат.

Когато маншетът е сгънат правилно, материалът за връзване Velcro ще е от външната страна на маншета, а металният пръстен няма да докосва кожата ви. Ако маншетът е отворен, прекарайте края му, който е най-отдалечен от тръбата, през металния пръстен, за да оформите примка. Меката кърпа трябва да е от вътрешната страна на маншета.

1. Отстранете плътно прилепналите дрехи от лявата ръка.
2. Седнете на стол с крака стъпили на пода.
3. Прокарайте лявата си ръка през маншета. Дъното на маншета трябва да бъде около 1 – 2 см над лакътя (дебелината на показалец или среден пръст). Нагласете маншета около ръката си така, че тръбичката да се спуска в центъра на ръката ви в права линия със средния ви пръст (дланта ви да е отворена и обърната нагоре).
4. Закрепете маншета около ръката си, като затегнете лентите му. Издърпайте маншета така, че горните и долните ръбове да се затягат равномерно около ръката ви.
5. Маншетът трябва да е здраво закрепен, но не прекалено стегнат – достатъчно, за да е трудно да плъзнете два пръста под него. Това пространство е наложително за точното измерване. Дигиталните апарати за кръвно налягане на OMRON използват осцилометричен метод за измерване на кръвното налягане, който установява движението на кръвта през брахиалната ви артерия и преобразува това движение в цифрово изражение.
6. Отпуснете ръката си и поставете лакът на масата, така че маншетът да е на същото ниво като сърцето ви. Обърнете дланта си нагоре.
7. Проверете да няма прегъване по въздушния джоб. Внимавайте да не застъпите с лакътя си въздушната тръба когато измервате кръвното си налягане.
8. Натиснете бутона “O / I START” или “START”, за да започнете измерване на кръвното налягане.

За допълнителна информация, направете справка в Ръководството за употреба на вашия апарат.

1 от 3 човека измерват неправилно¹

Това се дължи на факта, че стандартния маншет трябва да се разположи на много точна зона над артерията, на бицепса.

РЕШЕНИЕ

Технологията на OMRON “интелигентен маншет за увиване” гарантира постоянна точност на измерване от каквато и да е позиция на бицепса.

Постоянната точност на интелигентния маншет за увививане е:

  • потвърдена от златния стандарт;
  • отчетена дори за ръце с размери 22-42 см.

Точни във всяка едно място около бицепса²

За разлика от другите маншети, интелигентния маншет за увиване на Omron покрива зона от 360 градуса около бицепса за измерванията няма “сляпа точка”, което прави практически невъзможно разполагането на маншета неправилно около бицепса.

M6 Comfort с интелигентен машет за увиване

M3 Comfort с интелигентен маншет за увиване

Интегрирайте се със света!

Приложение за смартфони, което се свързва с OMRON Bluetooth Smart устройства за да осигури лесно показване на измерените от устройството стойности, исторически графики и средни стойности.

Улеснява разглеждане, запазване и споделяне на здравните ви данни чрез електронна поща или с други приложения, като Apple Health.

Интегрирайте се!